FRH01-3004

ظرفیت (kg) : 3000
توضیحات : راد هندلر دستگاهی است که برای جابه‌جایی انواع لوله، شافت و ... و هم‌چنین نصب در مسیرهای تعیین شده کاربرد دارد.

FRH01-5006

ظرفیت (kg) : 5000
توضیحات : راد هندلر دستگاهی است که برای جابه‌جایی انواع لوله، شافت و ... و هم‌چنین نصب در مسیرهای تعیین شده کاربرد دارد.

FRH01-9011

ظرفیت (kg) : 9000
توضیحات : راد هندلر دستگاهی است که برای جابه‌جایی انواع لوله، شافت و ... و هم‌چنین نصب در مسیرهای تعیین شده کاربرد دارد.