Wheel motor

FWH01-90

ویل‌موتور هندلر دستگاهی که برای جابه‌جایی انواع ویل‌موتور و به عنوان استند برای تعمیرات استفاده می‌شود.

FWH01-90

نام محصولFWH01-90
کد محصولFWH01-90
ظرفیت/kg9000
ظرفیت/lbs19842