Wheel motor

FWH01-60

ویل‌موتور هندلر دستگاهی که برای جابه‌جایی انواع ویل‌موتور و به عنوان استند برای تعمیرات استفاده می‌شود.

FWH01-60

نام محصولFWH01-60
کد محصولFWH01-60
ظرفیت/kg6000
ظرفیت/lbs13228