Wheel motor handler

FWH01-30

ویل‌موتور هندلر دستگاهی که برای جابه‌جایی انواع ویل‌موتور و به عنوان استند برای تعمیرات استفاده می‌شود.

FWH01-30

نام محصولWheel motor
کد محصولFWH01-30
ظرفیت(kg)3000
ظرفیت(lbs)6614